• اطلاعات پروژه
  • کارفرما : کاظم حاجی پور
  • تاریخ : 1 تیر 1401
  • مکان : مشهد مقدس میدان تختی خیابان صاحب الزمان