• اطلاعات پروژه
  • کارفرما : دکتر هادی علی‌نیا
  • تاریخ : 5 اردیبهشت 1396
  • مکان : مشهد مقدس بلوار وکیل آباد