ما کسب و کار شما را هوشمند می‌کنیم. از یک دهه تجربه حضور فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات برای تحول در کسب و کار شما آمادگی داریم.
از فناوری‌های نوین برای ساختن جامعه‌ی دیجیتالی چابک‌تر و پویاتر استفاده می‌کنیم.
زمان آن رسیده تا شما مشتریان عزیز تحول دیجیتالی را در کسب و کار و زندگیتان تجربه کنید و سهولت در تبلیغات و معرفی کالا و خدمات خود با سبک نوین را به  ما بسپارید.
رضایت مشتریان، رمز موفقیت ما در آینده خواهد بود.

مهندس مهدی آبیار
مدیر عامل رایا داده آرشام

مهندس مهدی آبیار

موسس و مدیر عامل

مهندس حمید سیماب

رئیس هیئت مدیره

سید رضا حسینی

مدیر بازرگانی

سیده ندا سجادی فرد

مدیر بخش طراحی گرافیکی

مریم شیرمحمدی

مدیر دفتر فروش همدان

سیده سمیرا اعلمی

مدیر دفتر فروش گرگان